Waarborg aanvragen

Met het Privacy Waarborg kunnen organisaties laten zien dat zij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van klanten en prospects bij marketingacties. Het Privacy Waarborg wordt exclusief gevoerd door leden van DDMA, de brancheorganisatie voor marketing. DDMA heeft 300 leden, variërend van War Child tot Adobe en van Relay42 tot Vodafone. Leden van DDMA krijgen kosteloos advies over privacycompliance in marketing en databeveiliging.

Voor meer informatie over de voordelen van het DDMA-lidmaatschap kunt u terecht op de website van DDMA, of neem telefonisch contact op via 020-4528413.