Ik wil ervoor zorgen dat een overledene geen reclamepost meer ontvangt, kan dat?

U kunt aangeven geen reclame te willen ontvangen op naam van een overledene bij Postfilter. Organisaties zijn op grond van de Nederlandse Reclame Code verplicht na te gaan of een consument is opgenomen op deze lijst. Wanneer dit het geval is zult u van hen op het opgegeven adres geen post geadresseerd aan een overledene ontvangen, of gebeld worden met een aanbieding gericht aan een overledene. U kunt hier iemand registreren in het overledenenregister.

 

Alle vragen