Ik ben respectloos behandeld door een werver, kan ik een klacht indienen?

Een werver mag u onder geen beding agressief benaderen. Als u geïntimideerd, gedwongen of ongepast behandeld bent, waardoor u zich ongemakkelijk voelde en beperkt in uw vrijheid, kunt u een klacht indienen. Het is aan te raden eerst een klacht in te dienen bij organisatie namens wie u benaderd bent. Betreft het een organisatie die is aangesloten bij het Privacy Waarborg, dien dan een klacht in bij het klachtenloket.

 

Alle vragen