Kosten

Het Privacy Waarborg wordt exclusief gevoerd door leden van DDMA, de brancheorganisatie voor data en marketing. Onze leden betalen een omzetgerelateerde jaarbijdrage waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen bureaus en adverteerder. Voor meer informatie over  het DDMA-lidmaatschap en de kosten die hieraan verbonden zijn kunt je terecht op de website van DDMA, of neem telefonisch contact op via 020-4528 413.