Procedure

Vertrouwen van de consument is essentieel in marketing. Organisaties opereren in een gedigitaliseerde wereld, waarbij zij 360 graden en 24/7 met de klant bezig zijn. In dit proces verzamelen en analyseren zij gegevens om te servicen. Consumenten kunnen dan het gevoel krijgen de controle over hun eigen gegevens te verliezen. Voor marketeers is het daarom belangrijk open en duidelijk te zijn over welke gegevens worden verzameld en hoe gegevens worden gebruikt. Bedrijven die transparant zijn naar de consument, zich aan de regels houden en zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan, moeten dit ook kunnen uitdragen: “Be good and tell it”. Hiervoor is in 2010 het Privacy Waarborg ontwikkeld.

De zelf audit van het DDMA Privacy Waarborg bestaat uit een privacy-check en een security-check.

Aan de hand van de privacy-check beoordeelt de DDMA Privacy Autoriteit of de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet voldoende geborgd zijn in de marketingprocessen en of de basisprincipes voor een eerlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens zijn geïmplementeerd. In deze zelf audit wordt onder andere gekeken naar:

  • Rechtmatige grondslag: kunnen organisaties aantonen welke grondslag er voor de marketingverwerkingen van toepassing zijn?
  • Het recht op informatie: worden mensen door organisaties begrijpelijk en volledig geïnformeerd?
  • Andere rechten van betrokkenen: kunnen klanten of prospects daar een beroep op doen?
  • Toestemming: is er vooraf toestemming verkregen voor bepaalde marketingverwerkingen of het sturen van een commerciële email?

Met de security-check wordt gecontroleerd of en hoe databeveiliging op organisatorisch niveau belegd is. De security-check bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Is er sprake van good governance?
  • Hoe zijn de operationele processen ingericht?
  • Hoe is de toegang van medewerkers en autorisaties geregeld?
  • Zijn er afspraken met de opdrachtgever vastgelegd?
  • Is de organisatie ISO-gecertificeerd?

Voor de security-check zijn de beveiligingslabels Goud en Zilver te behalen.

Op basis van deze checks bepaalt de DDMA Privacy Autoriteit of uw organisatie het DDMA Privacy Waarborg mag voeren. U ontvangt zo snel mogelijk bericht over de accreditatie, inclusief concrete aanbevelingen voor het verbeteren van uw marketingprocessen.

START DE AANVRAAGPROCEDURE