Procedure

Het DDMA Privacy Waarborg bestaat uit een online vragenlijst waarin zowel, privacy, security als ethiek aan bod komen.

Aan de hand van de antwoorden en eigen onderzoek beoordeelt de DDMA Privacy Autoriteit onder andere of de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG) en de Telecommunicatiewet voldoende geborgd zijn in de marketingprocessen en of de basisprincipes voor een eerlijke en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens worden toegepast. In deze zelf-audit wordt onder andere gekeken naar:

  • Transparantie: worden mensen door organisaties begrijpelijk en volledig geïnformeerd?
  • Zorgvuldigheid: zijn verwerkingen gedocumenteerd in een verwerkingenregister?
  • Ketenverantwoordelijkheid: worden de juiste afspraken gemaakt met derde partijen?
  • Deskundigheid: is er een Functionaris Gegevensverwerking benoemd? En hoe worden medewerkers opgeleid?
  • Grip op data: hoe is ervoor gezorgd dat mensen inzage kunnen krijgen? En hoe kan men hun overige rechten uitoefenen?
  • Wenselijkheid: wordt voor ieder marketingkanaal rekening gehouden met de wensen van consumenten?

Met de security-check wordt gecontroleerd of en hoe databeveiliging op organisatorisch niveau belegd is. Voor de security-check zijn de beveiligingslabels Goud, Zilver en Brons te behalen. De security-check bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

  • Is er sprake van good governance?
  • Hoe zijn de operationele processen ingericht?
  • Hoe is de toegang van medewerkers en autorisaties geregeld?
  • Is de organisatie ISO-gecertificeerd?

Op basis van deze checks bepaalt de DDMA Privacy Autoriteit of je organisatie het DDMA Privacy Waarborg mag voeren. Je ontvangt zo snel mogelijk bericht over de accreditatie, inclusief concrete aanbevelingen voor het verbeteren van je marketingprocessen.

START DE AANVRAAGPROCEDURE