Disclaimer

De websites van DDMA zijn met grote zorg en precisie samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de websites van DDMA is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

DDMA sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de websites van DDMA of met de tijdelijke onmogelijkheid om de websites van DDMA te kunnen raadplegen.

DDMA mag de websites naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. DDMA is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen waarvoor DDMA geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Op de websites van DDMA staan links naar websites van derden. DDMA is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de websites van DDMA blijven te allen tijde voorbehouden aan DDMA. Gebruik is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van DDMA.