Taken

De toezicht- en handhavingsfunctie van de DDMA Privacy Autoriteit vertaalt zich in het beoordelen van de borging van dataprivacy- en securitybeleid op organisatorisch niveau. Dit doet zij aan de hand van twee evaluaties die deelnemende organisaties dienen te doorlopen: de Privacy en Security Check.

Daarnaast kan de DDMA Privacy Autoriteit onderzoek doen naar en uitspraak doen over consumentenklachten aan het adres van organisaties die het Privacy Waarborg voeren, indien en voor zover de organisatie zelf geen adequate oplossing biedt of een geschil niet onderling wordt opgelost.

De DDMA Privacy Autoriteit is een bestuurlijk orgaan dat zijn oorsprong vindt in de DDMA Regeling Privacy Waarborg en Handhavingsreglement.

Download hier de DDMA Privacy Autoriteit Jaarverslagen:

DDMA Privacy Autoriteit - JVS 2010
DDMA Privacy Autoriteit - JVS 2011
DDMA Privacy Autoriteit - JVS 2012
DDMA Privacy Autoriteit - JVS 2014
DDMA Privacy Autoriteit - Jaaroverzicht 2015-2016
DDMA Privacy Autoriteit - JVS 2018