Yourzine

Yourzine is een bureau voor online marketing. Vanuit vier pijlers zorgt Yourzine voor het beoogde effect in alle online marketingkanalen. Daarnaast ontwikkelt Yourzine haar eigen e-mailmarketing platform: Footprint Pro.

Deze organisatie is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren. Door een jaarlijkse audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dit dat hun bedrijfsprocessen voldoen aan de eisen die de Wet aan gegevensverwerking stelt. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Alle bedrijven