UNICEF Nederland

UNICEF Nederland is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren en heeft beveiligingslabel Goud gehaald voor de security-check.

PW_logo_Eu_donkerGrijs

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Twee varianten van het Privacy Waarborg

Vanaf mei 2018 worden nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het Waarborg:

Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Organisaties die al het Waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het Waarborg op basis van de AVG.

Security-check

UNICEF Nederland heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Haar organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Goud. UNICEF Nederland heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer en good governance.

Over het bedrijf

UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties en komt op voor de rechten van alle kinderen, waar ook ter wereld. Samen met anderen geeft UNICEF ieder kind de kans om kind te kunnen zijn, zodat ze gezond opgroeien, zich kunnen ontwikkelen en het beste uit het leven kunnen halen. We bestrijden alle oorzaken die kinderen ervan weerhouden om kind te kunnen zijn, zoals honger, ziekte, gevaar, geweld en uitbuiting en zorgen voor alle zaken die daarbij helpen, zoals voeding, gezondheidszorg, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen, bescherming en onderwijs, ook in noodsituaties. UNICEF Nederland is een van de 36 Nationale Comités, die in rijke landen UNICEF Internationaal vertegenwoordigen. Ook in Nederland werken we hard aan het verwezenlijken van de kinderrechten. Voor kinderen in ons eigen land én daarbuiten. Dat doen we met lobby, fondsenwerving, kinderrechteneducatie en participatie van kinderen en jongeren.

Alle bedrijven