Ternair

Ternair is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren en heeft beveiligingslabel Goud gehaald voor de security-check.

PW_logo_Eu_donkerGrijs

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Twee varianten van het Privacy Waarborg

Vanaf mei 2018 worden nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het Waarborg:

Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Organisaties die al het Waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het Waarborg op basis van de AVG.

Security-check

Ternair heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Haar organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Goud. Ternair heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer en good governance.

Over het bedrijf

Ternair levert data-driven 1-1 marketing automation oplossingen en diensten voor middelgrote en grote organisaties. Ternair stelt marketeers met de Ternair Marketing Cloud in staat om marketingcampagnes snel, effectief en geautomatiseerd op te zetten en uit te voeren via alle kanalen en touchpoints. Marketeers in binnen- en buitenland vertrouwen voor hun marketingprocessen op de Ternair Marketing Cloud.

Alle bedrijven