Reed Business

Reed Business is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren.

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Twee varianten van het Privacy Waarborg

Vanaf mei 2018 worden nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het Waarborg:

Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Organisaties die al het Waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het Waarborg op basis van de AVG.

Over het bedrijf

Mediabedrijf Reed Business is onderdeel van een van ’s werelds grootste uitgeefconcerns Reed Elsevier. Veel van Reed Business’ merken zijn een begrip onder professionals in de branches waarin zij actief is. Geen supermarktmanager die Distrifood niet kent, geen boer zonder Boerderij, geen fiscaal adviseur zonder ElsevierFiscaal. En iedereen kent natuurlijk het tijdschrift Elsevier. Het mediabedrijf richt zich op zes kernactiviteiten: data solutions, lead generation, events, B2B communities, beleggersbelangen en beurs, en opleidingen.

Alle bedrijven