Prosu B.V.

Prosu werd in 1992 opgericht als specialist op het gebied van agrarische adres – en bedrijfs-informatie. Het dienstenpakket van Prosu heeft zich in de loop der jaren uitgebreid tot dat van een full service marketingbureau, voor ondersteuning van marketing, verkoop -en communicatietrajecten.

Deze organisatie is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren. Door een jaarlijkse audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dit dat hun bedrijfsprocessen voldoen aan de eisen die de Wet aan gegevensverwerking stelt. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Alle bedrijven