PGGM & CO

iConneqt is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren en heeft beveiligingslabel Goud gehaald voor de security-check.

PW_logo_Eu_donkerGrijs

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Twee varianten van het Privacy Waarborg

Vanaf mei 2018 worden nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het Waarborg:

Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Organisaties die al het Waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het Waarborg op basis van de AVG.

Security-check

PGGM & CO heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Haar organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Goud. PGGM & CO heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer en good governance.

Over het bedrijf

De toekomst van zorg en welzijn staat of valt bij professionals met plezier in hun werk, bij mantelzorgers in balans en bij vitale gepensioneerden. Wat daarvoor nodig is, verschilt per individu. Als ledenclub brengen wij mensen daarom met elkaar in verbinding om van elkaar te leren en elkaar verder te helpen. PGGM&CO heeft bijna 750.000 leden, bestaande uit mensen die werken of gewerkt hebben in zorg en welzijn. De kernactiviteiten zijn: inzichten ophalen uit de sector, het faciliteren van verbinding, het toetsen van hypothesen en concepten en het naar de markt brengen van inzichten en nieuwe diensten.

Alle bedrijven