Museumvereniging

Museumvereniging is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren en heeft beveiligingslabel Goud gehaald voor de security-check.

PW_logo_Eu_donkerGrijs

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Twee varianten van het Privacy Waarborg

Vanaf mei 2018 worden nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het Waarborg:

Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Organisaties die al het Waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het Waarborg op basis van de AVG.

Security-check

Museumvereniging heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Haar organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Goud. Museumvereniging heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer en good governance.

Over het bedrijf

De Museumvereniging is de brancheorganisatie van musea in Nederland. Samen met ruim 400 musea versterken we als Museumvereniging het publiek belang van musea. We zetten ons in voor: - Een stevig draagvlak voor musea. Door de collectieve belangen te behartigen. - Een groter verdienvermogen voor musea. Door musea collectief te promoten. - Een sector die kwaliteit levert. Door een platform voor deskundigheid en kwaliteit te bieden.  Het belangrijkste instrument om het verdienvermogen van musea te vergroten is de Museumkaart. Inmiddels bedienen we 1,3 miljoen gebruikers die met de Museumkaart 8,5 miljoen bezoeken hebben afgelegd in 2016.

Alle bedrijven