MAKS Klantenloyaliteit

MAKS Klantenloyaliteit is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren en heeft beveiligingslabel Zilver gehaald voor de security-check.

PW_logo_Eu_donkerGrijs

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Twee varianten van het Privacy Waarborg

Vanaf mei 2018 worden nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het Waarborg:

Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Organisaties die al het Waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het Waarborg op basis van de AVG.

Security-check

MAKS Klantenloyaliteit heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Haar organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Zilver. MAKS Klantenloyaliteit heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer en good governance.

Over het bedrijf

MAKS richt zich op het creëren, versterken en behouden van klantenbinding. Ondernemers uit het hele land maken gebruik van de branded loyalty- en giftcardprogramma’s die door ons team geleverd en onderhouden worden. Tot onze klanten behoren zowel zelfstandige ondernemers als winkeliersverenigingen en franchiseformules. Maar hoe groot de organisatie ook is, wij geloven dat juist locatiespecifieke kansen evident zijn voor het ontwikkelen van een sterke klantenbinding. Door kennis uit de regio te koppelen aan de expertise van de holding, of de ervaring van de vestiging ter plaatste te verbinden aan het bereik van de formule. In onze benadering is er altijd ruimte voor de lokale onderneming. Er zijn de laatste jaren veel prijsvechters op de loyalty-markt gekomen. MAKS is zeker niet de duurste, maar wil wél kwaliteit leveren. Met maximale opbrengsten en maximaal gemak voor onze klanten. Dat betekent dus: geen moeilijke procedures, gewoon een belletje of mailtje naar MAKS en een ondernemer kan zich weer op zijn core business richten. Geen gedoe, gewoon al 15 jaar topkwaliteit en plezier in het werk. Dát is MAKS.

Alle bedrijven