Little Rocket

Little Rocket is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren en heeft beveiligingslabel Zilver gehaald voor de security-check.

PW_logo_Eu_donkerGrijs

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Twee varianten van het Privacy Waarborg

Vanaf mei 2018 worden nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het Waarborg:

Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Organisaties die al het Waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het Waarborg op basis van de AVG.

Security-check

Little Rocket heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Haar organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Zilver. Little Rocket heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer en good governance.

Over het bedrijf

Voorsprong krijg je door verschil te maken. Inzicht in en over je doelgroepen of een beter functionerende organisatie kan je die voorsprong geven. Zodat je continu meer weet. En beter kunt inspringen op vragen en veranderingen in de markt. Wij geloven dat succesvolle organisaties datagedreven zijn. Wij helpen ze door data + software beter, slimmer en sneller te benutten: - Beter: We blijven ons continu verbeteren, daar profiteert iedereen van. - Slimmer: We blijven ons continu ontwikkelen door de kracht van data + software optimaal te benutten, daar profiteert iedereen van. - Sneller: Niet persé in minder tijd, maar anders. Een originele eigen kijk op een proces of project, daar profiteert iedereen van.

Alle bedrijven