KNGF Geleidehonden

KNGF Geleidehonden is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren en heeft beveiligingslabel Zilver gehaald voor de security-check.

PW_logo_Eu_donkerGrijs

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Twee varianten van het Privacy Waarborg

Vanaf mei 2018 worden nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het Waarborg:

Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Organisaties die al het Waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het Waarborg op basis van de AVG.

Security-check

KNGF Geleidehonden heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Haar organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Zilver. KNGF Geleidehonden heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer en good governance.

Over het bedrijf

Het is onze missie zoveel mogelijk mensen met een beperking een beter leven te geven met een speciaal opgeleide hond. Een (geleide)hond vergroot hun bewegingsvrijheid en zelfstandigheid. KNGF Geleidehonden is van geboorte tot pensioen betrokken bij haar honden en expert op het gebied van hond en handicap. Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk en zijn voor ons werk grotendeels afhankelijk van donaties en nalatenschappen. Sinds onze oprichting in 1935 hebben wij ruim duizenden honden geschoold voor blinde en zeer slechtziende mensen. Daardoor hebben wij een schat aan kennis en ervaring op het gebied van hond en handicap. Deze vakkennis zetten we tegenwoordig ook in voor mensen met andere handicaps: bijvoorbeeld mensen in een rolstoel of kinderen met autisme. Dit doen wij: • We fokken toekomstige geleidehonden • We zorgen voor het socialiseren en opvoeden van jonge honden, samen met puppypleeggezinnen • We leiden blindengeleidehonden, autismegeleidehonden, assistentiehonden en buddyhonden op • We leveren deze honden aan mensen die ze nodig hebben • We bieden instructie, begeleiding, advies en nazorg aan de mensen die een geleidehond krijgen • We leiden geleidehondeninstructeurs op • We doen aan fondsenwerving en geven voorlichting • Ons kennis- en innovatiecentrum KNGF Campus houdt zich bezig met uiteenlopende projecten op gebied van hond en handicap

Alle bedrijven