Kentaa

Kentaa is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren en heeft beveiligingslabel Zilver gehaald voor de security-check. 

PW_logo_Eu_donkerGrijs

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Twee varianten van het Privacy Waarborg

Vanaf mei 2018 worden nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het Waarborg:

Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Organisaties die al het Waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het Waarborg op basis van de AVG.

Security-check

Kentaa heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Haar organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Zilver. Kentaa heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer en good governance.

Over het bedrijf

Kentaa helpt grote en kleine organisaties met online fondsenwerving en wil dat zoveel mogelijk mensen met succes en plezier geld ophalen. Om zo iedereen kansen te bieden op een goed leven en de wereld beter te maken. Kentaa ontwikkelt daartoe slimme platforms en geeft advies om successen te boeken met crowdfunding, event fundraising, peer-to-peer fundraising en online collecteren. Klanten van Kentaa bestaan onder andere uit goede doelen, universiteiten, musea, zorginstellingen en sportverenigingen.

Alle bedrijven