Kentaa

Kentaa helpt grote en kleine organisaties met online fondsenwerving en wil dat zoveel mogelijk mensen met succes en plezier geld ophalen. Om zo iedereen kansen te bieden op een goed leven en de wereld beter te maken. Kentaa ontwikkelt daartoe slimme platforms en geeft advies om successen te boeken met crowdfunding, event fundraising, peer-to-peer fundraising en online collecteren. Klanten van Kentaa bestaan onder andere uit goede doelen, universiteiten, musea, zorginstellingen en sportverenigingen.

Deze organisatie is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren. Door een jaarlijkse audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dit dat hun bedrijfsprocessen voldoen aan de eisen die de Wet aan gegevensverwerking stelt. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Security

Kentaa heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Haar organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Goud. Kentaa heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer en good governance, ook in relatie tot opdrachtgevers.

Alle bedrijven