Gradient

Gradient is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren en heeft beveiligingslabel Brons gehaald voor de security-check.

PW_logo_Eu_donkerGrijs

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Twee varianten van het Privacy Waarborg

Vanaf mei 2018 worden nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het Waarborg:

Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Organisaties die al het Waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het Waarborg op basis van de AVG.

Security-check

Gradient heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Haar organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Brons. Gradient heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer en good governance.

Over het bedrijf

Gradient. We bring foresight into future. Data is zo krachtig als dat ze gedeeld en toegepast worden. Daarom zijn wij geobsedeerd door het omzetten van nullen en enen in verhalen: verhalen over consumenten en hoe hun gedrag te sturen. Op een manier die zij prettig vinden. Altijd beginnend met de ‘waarom’-vraag. Want alleen het ‘waarom’ vertelt ons over de motivaties achter consumentengedrag, de enige sleutel tot ‘echte invloed’. Middels design thinking decoderen we datapatronen in een veelheid aan variabelen. We definiëren hypothesen met behulp van kwalitatieve onderzoeksmethoden, op zoek naar causatie. In kwantitatieve data sets stellen we de kracht van het verband vast (correlatie). Om deze inzichten vervolgens toe te passen op digitale marketing oplossingen die business problemen oplossen. Waarde die we hiermee creëren: - Groei voor merken en enterprises (Growth hacking / Decision modelling / Marketing automation). - Vertrouwen en besliskracht voor marketing leaders (UX-research / Experience mapping / Big data validation). - Efficiency voor marketing teams (Customer segmentation / Personalisation / Advertising automation). We doen dit met een gepassioneerd team van getalenteerde Growth Marketers, Gedrags- en Data Wetenschappers en Engineers. Vanuit Amsterdam Noord werken we met A-merken waaronder; HEMA, McDonalds, InShared, Achmea, WE-fashion, Terberg Leasing, Tool Station and Lavazza.

Alle bedrijven