Gerk Mulder Digital Marketing & SEO Consultancy

Gerk Mulder Digital Marketing & SEO Consultancy is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren.

PW_logo_Eu_donkerGrijs

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Twee varianten van het Privacy Waarborg

Vanaf mei 2018 worden nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het Waarborg:

Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Organisaties die al het Waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het Waarborg op basis van de AVG.

Over het bedrijf

Gerk Mulder Digital Marketing en SEO Consultancy doet wat de naam zegt. Ik help kleine en grote organisaties met hun digital marketing strategie. SEO is daarbij een belangrijke pijler omdat het bijna alle online activiteiten behalve paid advertising omhelst. Met 18 jaar marketing ervaring aan zowel klant- als bureauzijde ken ik veel branches en heb ik een uitgebreid kennisniveau waarmee ik waarde toe voeg aan de route naar de doelstelling van klant en eindgebruiker. Tevens zit ik in de organisatie van het kennisevenement Friends of Search wat voor mij uitvoerend, op kennisniveau en voor mijn netwerk een enorme highlight is.

Alle bedrijven