Emakina Direct

Emakina Direct is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren.

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Twee varianten van het Privacy Waarborg

Vanaf mei 2018 worden nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het Waarborg:

Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Organisaties die al het Waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het Waarborg op basis van de AVG.

Over het bedrijf

Emakina/Direct garandeert een buitengewone merkervaring bij elke directe interactie tussen het merk en de consumenten. Emakina/Direct heeft tot doel op het juiste ogenblik, via het juiste kanaal, de juiste boodschap over te brengen naar elke individuele consument. Dat is enkel mogelijk met strategieën op basis van gegevensanalyse, duidelijke KPI’s, return on marketing investment en klantgerichtheid. Om deze elementen te integreren, gebruikt het expertisecentrum Emakina/Direct de tools en technologieën die nodig zijn om met succes aan interactieve marketing te doen. Emakin/Direct leggen de brug tussen ingaande en uitgaande communicatie door e-mail, post, mobiele diensten, callcenters en websites te combineren in een stroom van direct marketing en campagnes.

Alle bedrijven