Dunck

Dunck is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren en heeft beveiligingslabel Zilver gehaald voor de security-check. 

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Twee varianten van het Privacy Waarborg

Vanaf mei 2018 worden nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het Waarborg:

Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Organisaties die al het Waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het Waarborg op basis van de AVG.

Security-check

Dunck heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Haar organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel: Zilver. Dunck heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer, good governance en het inschakelen van derde partijen.

Over het bedrijf

Dunck is een Loyalty Marketing-bureau. Sinds 2001 is Dunck specialist in klantloyaliteit en levert zij maatwerk dat aansluit bij de doelgroep, de klant en zijn werkwijze. Dit doet Dunck in uiteenlopende sectoren met diverse programmavormen bij diverse grote bedrijven. De consultants van Dunck analyseren data, geven strategisch advies en ontwikkelen het concept. De programmamanagers implementeren vervolgens het programma of de campagne. Dunck staat voor een duurzame binding tussen klant en bedrijf. Daarnaast is Dunck initiatiefnemer van het kennisplatform LoyaltyFacts.com.

Alle bedrijven