Dokter.nl

Dokter.nl is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren en heeft beveiligingslabel Brons gehaald voor de security-check.

PW_logo_Eu_donkerGrijs

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Twee varianten van het Privacy Waarborg

Vanaf mei 2018 worden nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het Waarborg:

Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Organisaties die al het Waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het Waarborg op basis van de AVG.

Security-check

Dokter.nl heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Haar organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Brons. Dokter.nl heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer en good governance.

Over het bedrijf

Dokter.nl is één van de grootste gezondheidsplatforms van Nederland, dat al meer dan 15 jaar zorgconsumenten en zorgaanbieders bij elkaar brengt. Het heeft een actieve gezondheidscommunity met gemiddeld 2 miljoen bezoeken per maand. Het medisch forum is een digitale ontmoetingsplek, waar bezoekers met gezondheidsvragen van gedachte kunnen wisselen met lotgenoten en ervaringsdeskundigen. Dokter.nl zal zich steeds meer ontwikkelen als interactief medium. Zo kunnen bezoekers bellen met een zorgprofessional op nummer 0900-1992 en verzend Dokter.nl wekelijks een nieuwsbrief naar meer dan 120.000 geïnteresseerden in algemene gezondheidsinformatie.

Alle bedrijven