Communicatie Data Diensten Nederland (CDDN)

Communicatie Data Diensten Nederland (CDDN) is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren en heeft beveiligingslabel Goud gehaald voor de security-check. 

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Twee varianten van het Privacy Waarborg

Vanaf mei 2018 worden nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het Waarborg:

Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Organisaties die al het Waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het Waarborg op basis van de AVG.

Security-check

CDDN heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Haar organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Goud. CDDN heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer, good governance en het inschakelen van derde partijen.

Over het bedrijf

Communicatie Data Diensten Nederland (CDDN) heeft sinds de oprichting in 2007 de wereld van datakwaliteit flink opgeschud. Ze doet dat door slim te innoveren en door haar kennis te delen met het bedrijfsleven. Met tientallen organisaties werkt CDDN samen aan een optimale datakwaliteit, waarbij goed inzicht verkregen wordt over de verblijfplaats van klanten en of hun gegevens nog correct zijn. Door te werken met het principe ‘kennis delen is kracht’ heeft CDDN datakwaliteit weer betaalbaar en optimaal gemaakt. Simpel door samen te werken en iedere dag te streven naar optimale data kwaliteit. CDDN is verkozen tot Direct Marketing Talent 2009 door DeMeter en is partner van MVO Nederland.

Alle bedrijven