Bohn Stafleu Van Loghum

Bohn Stafleu Van Loghum is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren en heeft beveiligingslabel Goud gehaald voor de security-check.

PW_logo_Eu_donkerGrijs

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Twee varianten van het Privacy Waarborg

Vanaf mei 2018 worden nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het Waarborg:

Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Organisaties die al het Waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het Waarborg op basis van de AVG.

Security-check

Bohn Stafleu Van Loghum heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Haar organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Goud. Bohn Stafleu Van Loghum heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer en good governance.

Over het bedrijf

Zorgprofessionals zijn met hart en ziel betrokken bij hun vak. Om ervoor te zorgen dat ze zich volledig op de zorg voor hun patiënten en cliënten kunnen richten, wil Bohn Stafleu van Loghum hen optimaal ondersteunen. Met kwalitatief hoogstaande vakinformatie (online platforms, e-learning, events, magazines en boeken) en werkprocesoplossingen zorgen wij ervoor dat (toekomstige) zorgverleners over voldoende kennis en vaardigheden beschikken. Met sterke merken zoals onder andere Skipr, Zorgvisie, Nursing, Zorg+Welzijn, Kinderopvang Totaal, Medische Banenbank en Praktijkinfo dragen we op die manier bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg. Bohn Stafleu van Loghum is een modern mediabedrijf met een rijke historie en onderdeel van het wereldwijd opererende Springer Nature.

Alle bedrijven