Beata Linz Consultancy

Beata Linz Consultancy is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren en heeft beveiligingslabel Brons gehaald voor de security-check.

PW_logo_Eu_donkerGrijs

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Twee varianten van het Privacy Waarborg

Vanaf mei 2018 worden nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het Waarborg:

Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Organisaties die al het Waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het Waarborg op basis van de AVG.

Security-check

Beata Linz Consultancy heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Haar organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Brons. Beata Linz Consultancy heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer en good governance.

Over het bedrijf

Beata Linz is a Brand, Digital and Email Marketing Consultant. She worked at Nike for 10 years where she developed the email marketing program and lead digital brand marketing efforts in EMEA. As a consultant she develops digital marketing strategies to help brands reaching their goals. Furthermore, she aids in implementation and campaign execution. While Beata is specialised in Email marketing, she works with other digital marketing channels too. Her mission is providing meaningful and consistent messaging for the consumer. Hence, she always plans and implements seamless end-to-end consumer journeys.

  • Website: http://
  • Plaats: Amsterdam
Alle bedrijven