Artsen zonder Grenzen

Artsen zonder Grenzen is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren en heeft beveiligingslabel Zilver gehaald voor de security-check.

PW_logo_Eu_donkerGrijs

Wat houdt het keurmerk in

Door een terugkerende audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens respecteren. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dat ze gecontroleerd zijn of ze privacywetgeving in acht nemen en transparant omgaan met persoonsgegevens. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Twee varianten van het Privacy Waarborg

Vanaf mei 2018 worden nieuwe privacyregels van kracht (onder de noemer Algemene Verordening Gegevensbescherming), daarom maakt DDMA gebruik van twee varianten van het Waarborg:

Gebaseerd op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en zelfreguleringscodes.

Organisaties die al het Waarborg op basis van de Wbp voeren, worden opnieuw uitgenodigd voor de audit van het Waarborg op basis van de AVG.

Security-check

Artsen zonder Grenzen heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Haar organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Zilver. Artsen zonder Grenzen heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer en good governance.

Over het bedrijf

Artsen zonder Grenzen is een onafhankelijke, medische noodhulporganisatie die wereldwijd mensen helpt. Voorop staat het redden van levens en het verlenen van medische hulp aan slachtoffers van rampen, oorlogen en epidemieën. Samen met medewerkers uit de landen zelf, geeft zij ter plaatse directe steun aan de bevolking. Artsen zonder Grenzen maakt deel uit van het internationale netwerk Médecins Sans Frontières.

Alle bedrijven