AMREF Flying Doctors

AMREF Flying Doctors is een van de 13 Westerse organisaties binnen het AMREF-netwerk. Sinds de oprichting in 1969 heeft AMREF in Nederland zich ontwikkeld tot een autoriteit als het gaat om gezondheidszorg in Afrika.

Deze organisatie is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren. Door een jaarlijkse audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dit dat hun bedrijfsprocessen voldoen aan de eisen die de Wet aan gegevensverwerking stelt. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Alle bedrijven