Invicta B.V.

Invicta is een professioneel bureau op het gebied van databasemarketing en marketing intelligence. Doel is om vanuit verschillende invalshoeken concreet toepasbare klantkennis te ontwikkelen.

Deze organisatie is gerechtigd het Privacy Waarborg te voeren. Door een jaarlijkse audit van de gegevensverwerking, kijkt branchevereniging DDMA of organisaties voldoen aan de geldende wet- en regelgeving gericht op het beschermen van persoonsgegevens. Als een organisatie het Waarborg voert, betekent dit dat hun bedrijfsprocessen voldoen aan de eisen die de Wet aan gegevensverwerking stelt. Indien u denkt dat dit niet het geval is kunt u op deze website kosteloos een klacht indienen of vraag stellen.

Security

Invicta B.V. heeft met succes de Privacy Waarborg Security Check doorlopen. Haar organisatorische informatiebeveiliging is geaccrediteerd met het beveiligingslabel Goud. Invicta B.V. heeft informatiebeveiliging geborgd binnen de organisatie en beleid gedefinieerd met betrekking tot operationele processen, toegangsbeheer, good governance en het inschakelen van derde partijen.

Alle bedrijven